Wat kan ADG ICT solutions voor u betekenen?

Freelance IT Specialist deployment desktop & datacenter. SCCM Engineer

systeembeheer

De opbouw van systemen is erg belangrijk voor uw bedrijfsvoering. We maken gebruik van alle 7 lagen van het OSI model om onze diensten neer te zetten.

netwerkbeheer & security

De verbindingen moeten in orde zijn om de mobiliteit voor de medewerkers te faciliteren. Beveiliging zal op het hoogst mogelijke niveau moeten zijn om de continuiteit te waarborgen.

virtualisatie

Virtualisatie van de IT-infrastructuur consolideert servers, optimaliseert de software levenscyclus, en biedt business continuity via de virtuele machine, virtuele server en virtuele pc-oplossingen. Wij maken bij elke implementatie optimaal gebruik van deze zogenaamde hypervisor.

cloud

Met behulp van ons advies kunnen we diensten op een juiste manier bij een provider af gaan nemen. Wanneer zo de complexiteit weggenomen wordt en de kosten lager of gelijk blijven, kan dit juist een goede stap zijn om te nemen.

TechBlog

Tips & Tricks for your automation

Running a VBscript from batch (command line)

Most of the time a specific scripting language is chosen to provide an automated solution for something. In this case a customer was already using batch scripting. I was adding simple VBscripts to query the WMI Namespaces. Well how to use these different scripts in hybrid and pass values back to the original batch startup […]

1 Nov, 2016 arien

Simple PowerShell script to ping multiple Devices

It’s always useful to quickly check you most important devices in your network! Especially to troubleshoot something. A Script can help you to get things done faster. When search for common scripts like this I always find complicated and long scripts with built in extra’s. I like to keep my scripts simple for these situations. […]

4 Mar, 2016 arien

Trigger available Application Catalog deployments to appear in Software Center

In my previous post I explained how to Create shortcuts to deploy available applications in ConfigMgr 2012. User-available deployed apps are not shown in the SCCM 2012 Software Center right away! (Sidenote: I believe ‘The new SCCM’ vNext has a different approach already.) Using ApplicationViewService.asmx on the Application Catalog we can do some extra’s: automated […]

21 Oct, 2015 arien